Typewriter Chevron Deluxe

Zpět na přehled fontů

Switch to English


Typewriter Chevron Deluxe



Digitalizované písmo české verze psacího stroje Chevron Deluxe.

Záměrně jsem zachoval téměř všechny nedokonalosti, které jsou způsobeny textilní páskou a různou silou úderu. Font obsahuje všechny původní znaky a navíc jsem ve stejném stylu vytvořil chybějící znaky ze základní ASCII sady.

Historie verzí

0.20 2016-09-26
* fixed position of germandbls
+ AaOodotaccent

0.19 2016-09-23
* fixed ccaron ecaron rcaron scaron uring
* all directions are fixed
* revised diacritic marks positions
* GgKkLlNnRrSsTt+commabelow

0.18 2016-09-22
* fixed @ l degree thorn yacute
* fixed uppercase tilde positions
* 7 incorrect/unknown directions remains

0.17 2016-06-30
* fixed intersecs to udieresis
* 10 incorrect/unknown directions remains

0.16 2016-06-06
* fixed intersecs to dbls
* 16 incorrect/unknown directions remains

0.14 2016-05-31
* fixed intersecs to v
* 27 incorrect/unknown directions remains

0.13 2016-05-25
* fixed intersecs to o
* 33 incorrect/unknown directions remains

0.12 2016-05-24
* fixed intersecs to U

0.11 2016-05-23
* fixed intersecs: 3-9 <>

0.10 2016-02-03
+ HhTt+bar IJ ij
* fixed intersecs: !%"&()*-./ 012 BCDIJT acijkt

0.09 2016-02-02
+ AEIOU+breve HhJj+circ kgreen Ii+ogonek Tt+comma

0.08 2016-02-01
* optimized: E O e o
+ OE oe AEIOU+macron IiUu+tilde Dd-croat Ww+circ

0.07 2015-04-30
+ * AE Thorn thorn eth daggers
+ GgYy+circumflex
* &

0.06 2015-04-27
+ #&@<> multiply guillemots section
+ tilde+...

0.05 2015-04-26
+ []|(){} (C) ss
* ogonek+...

0.04 2015-04-25
* A
+ grave+... circumflex+...

0.03 2015-04-24
* all basic letters are separated

0.02 2015-04-23
* separated caps

0.01 2015-04-22
+ imported scanned letters

0.20 (2016-09-26)

2015-2016

En Cz Sk Pl Fr De


Download

Zdarma


© Vít Čondák / Gunny 2000-2018