Steiner Pro Regular

Back to the list of fonts

Přepnout do češtiny


Steiner Pro RegularThis font was created exclusively for Pražská čokoláda s.r.o. and it can not be distributed.

Version history

0.21 2014-10-28
optimalizován počet bodů
D d - doladěny přesahy

0.20 2014-10-27
y - zvětšeny okraje
lehce zvětšeny okraje číslic
6 9 - rekonstrukce
2 3 5 - drobné úpravy
(C) uvozovky

0.19 2014-10-26
U - opravena souměrnost
B - vyčištěno
VW - sjednoceny přesahy
Thorn, thorn, macron+...
?"#<>
234578
rekonstrukce malých písmen podle velkých:
abcdgjlmoquvw

0.18 2014-10-26
PR - nová bublina
CDG - rekonstrukce
OQ - zmenšeny horní a dolní přesahy
/\+_$%^<><<>>[]()

0.17 2014-10-25
Y - rekonstrukce
S - mělo by být souměrné
B - korekce spodné části
@ 0 7 - částečně zaobleno
zaobleny všechny tečky
nahrazena velká písmena v řecké alfabetě
sjednocena výška :;-= kvůli smajlíkům

0.16 2014-10-24
N - zúženo o 20, upravena ostrá místa
O Q - upraveno / zaobleno
S - výraznější konce, zaobleno
B - rozšířeno o 20
K - komplet předěláno
U - srovnáno
Z - komplet upraveno
X - komplet rekonstrukce
AVMW - sníženy špičky

i í dotlessi - zaobleno
efhklnrt - upraveno (ne nutně definitivní)
.,!;:1 - zaobleno

0.15 2014-10-23
patky 7 bodů
zúženy středy A M V W (zhruba o 20 bodů)
upraveny acute, breve, háček a circumflex

0.14 2014-10-23
rekonstruována velká písmena se zoblenými rohy

0.13 2014-10-23
E - dvě experimentální verze

0.12 2014-10-22
N - srovnány nožky
V - opravena tloušťka tahů
E - ještě rozšířeno
obnovena velká písmena s diakritikou

0.10 2014-10-21
P R - staženo níže
A D H M N - trochu zúženo
B E F - rozšířeno
C O Q - zúženo, zaobleno
K - delší nožky
G - zaobleno nahoru
S - zaobleno
T Y - zúženo
a d h t - zúženo
c g - zaobleno zúženo
b e f - rozšířeno
k - delší
o q u v w y - zúženo
p r - staženo níže
s - zaobleno
& - zaobleno

0.21 (2014-10-28)

2014

En Cz Sk Pl Fr De© Vít Čondák / Gunny 2000-2024