Fashionism Italic

Zpět na přehled fontů

Switch to English


Fashionism ItalicPrvní náčrt tohohle fontu vznikl v roce 2003, ale tehdy jsem dokončil jen malá písmena a několik let jsem se odhodlával k dokončení ostatních znaků, takže ho nakonec předběhli jeho sourozenci Regular a Light.

Historie verzí

0.958 2018-06-29
* kerning groups: c* d* g* s*
* kerning: dcaron+ lcaron+
+ kerning: // \\

0.957 2018-06-22
+ AEae+macron Gg+acute Nn+grave
* changed: xi
* tweaked: germandbls
+ kerning: T+J

0.956 2018-06-19
* finished basic Greek set
+ numero lambda Phi phi Psi psi zeta xi florin
+ GgHhKk+caron SsTt+commaacent
* changed: AE ordmas ordfem Beta
* tweaked: Aringacute aringacute
+ kerning: dcaron+t
* kerning: AT TA AV VA AW WA
* PANOSE

0.955 2018-06-18
* OpenType format
+ IJ ij longs Aa+dot AaIiOoUu+caron gcommma chi
+ fraction eth openbullet
* changed: germandbls bullet pound section
* tweaked: percent permille Thorn Jcirc Lacute
+ kerning: r+
* margin: .,:;

0.954 2015-02-11
+ commabelow+... Eeng integral
+ Sigma Summa Ttheta delta gamma
* margin: zźž

0.953 2015-02-09
* reconstructed: 02569 ?<>{} section
* tweaked: : ; ring ogonek bullet
+ ordmas ordfem epsilon Omega Theta beta pi tau sigma
+ pound (R)
* diacritic marks positions
+ kerning: V+ W+ Y+

0.952++ 2015-02-05
* reconstructed: CDGJOPQRSU
* reconstructed: abcdeghmnopqtuy
* reconstructed: $%& 38 cent currency

0.952+ 2015-02-05
* tweaked: s y (all small caps)

0.952 2015-01-19
* tweaked: h m n u

0.951 2014-12-06
* reconverted from regular
* tweaked: a b c d e g o p q r

0.939 2014-09-26
* minor tweaks

0.938 2014-02-07
* increased margins +25
* fixed 50 kerning pairs

0.937 2014-01-14
+ kerning: F+vowels
+ ÁÉÍÓÚÝ
* unified spacing

0.935 2013-12-26
* all basic characters
* redesigned: AGJSVW

0.934 2013-12-24
+ C D
* redesigned: 0
+ acutes to small Czech vowels
+ many temporary characters

0.933 2013-07-07
+ A B O

0.932 2003-02-07
* S s

0.958 (2018-06-29)

2003-2018

En Cz Sk De Fr Pl Tr Gr ...


Download

Zdarma pro soukromé a nekomerční účely

Komerční licence pro celou rodinu písma 300 Kč

Rodina písma:

Fashionism Regular
Fashionism Italic
Fashionism Light

© Vít Čondák / Gunny 2000-2024