Indiana Jonas

Zpět na přehled fontů

Switch to English


Indiana JonasIndiana - typing animation

Během experimentování s funkcemi OpenType mě napadlo, že by bylo možné je použít k emulaci perspektivního efektu loga filmu Indiana Jones, a tak jsem se o to pokusil. =)

Výsledný font není přesná replika, ale spíše kompromis.

Písmena originálního loga se částečně překrývají a vyřešit všechny kombinace a výjimky by bylo příliš komplikované, takže jsem musel šířku písmen trochu sjednotit, aby užší miniatury nenarušovaly "perspektivní křivku".

Aby perspektiva fungovala, je třeba zapnout OpenType funkci "Contextual Alternates". Perspektivní zmenšování v současnosti funguje u malých písmen, která mohou postupně nabývat pěti velikostí. Následující malá písmena už se dále nezmenšují. Velká písmena a číslice si vždy zachovávají svou původní velikost.

Pokud se chcete více přiblížit originálnímu logu použijte prosím řez Italic. Já ovšem dávám přednost řezu Regular. =)

Historie verzí

0.48 2017-09-03
* tweaking margins: TM (R) a* d* o* q*
* tweaked: c* gbreve*
* miniatures to composites: l+middot

0.47 2017-08-28
* all margins -100
* tweaked: S
* tweaking margins: a* u* t* ' " @

0.46 2017-08-27
* miniatures to composites: st+cedilla aeiou+ogonek
* tweaking margins: O*

0.45 2017-08-25
* tweaking margins: ' AQT a*c*mn*qt*u* thorn
* miniatures to composites: ccedilla
* kerning: ta* fa*

0.44 2017-08-24
* tweaking margins a*-z*

0.43 2017-08-24
* miniatures to composites: ag+dot ainou+tilde au+ring
* tweaked: gcommabelow*

0.42 2017-08-18
* miniatures to composites: aeiouy+macron *breve.6
* tweaked: longs*

0.41 2017-08-17
* miniatures to composites: chgjsw+circ !down ?down
* tweaked: j*

0.40 2017-08-16
* tweaking margins: g* v* w* x* y* z* oslash*
* miniatures to composites: ycirc ncaron

0.39 2017-08-16
* tweaked: dieresis
* miniatures to composites: i* a*.6 u*.6 z*
+ kerning: tcaron+a* a*+tcaron

0.38 2017-08-15
+ size .6
* fixed kerning of some miniatures
* fixed positions: circumflex caron breve
* miniatures to composites: e*
+ dotaccent.3456

0.37 2017-08-14
* miniatures to composites: u* ecirc ydier *acute *grave
+ kerning: ay*
* tweaked u

0.36 2017-08-12
* margins: b d e f z pound currency paragraph etc.
+ kerning: by* dy* ly*

0.35 2017-08-11
+ quotes.345
* fixed miniature acute positions
* partial cleanup
* margins: .,;
* tweaked o
* turned some miniatures to composites

0.34 2017-08-10
+ pound lira currency mu daggers
* 3 yen
* partial cleanup
* margin: a z
* script: dblquote moved to non-letter

0.33 2017-08-09
+ IJ ij paragraph ordmas ordfem No perthousand
+ 1234superior 1/3 1/2 3/4 < > <= >=
* fraction script

0.32 2017-08-08
+ Hbar Tbar
* imacron
* margin: b h

0.31 2017-08-07
+ GKLNR+commabelow Eng bullet
* margin: V* W* Y*
* partial cleanup

0.30 2017-05-21
* tweaking margins: a g o s t y z (r) (C)
* plusminus

0.29 2017-05-19
+ { }
TM.345 (R).345

0.28 2017-05-18
+ guillemots.345 multiply.345 divide.345 (R) dashes
* -

0.27 2017-05-17
+ longs
* Lslash lslash guillemots

0.26 2017-05-16
+ AEGIOU+breve aegiou+breve germandbls
+ Uhungarumlaut uhungarumlaut
+ # * [ ] @ (c) guillemots multiply
* %

0.25 2017-05-15
+ ( ) $ cent | % section Yen
* _

0.24 2017-05-11
+ Oslash oslash + / \ _ minus plusminus

0.23 2017-05-09
+ Eth eth Dcroat dcroat -

0.22 2017-04-25
+ CST+cedilla cst+cedilla
* a.345 e.345 s.345

0.21 2017-03-08
+ AEIOUY+macron aeiouy+macron
+ Ohungarumlaut ohungarumlaut
* '
* margins: ccaron n

0.20 2017-03-07
+ EGL+dot egl+dot Lslash lslash &
* thorn
* margins: tcaron

0.19 2017-03-06
+ AEIOU+ogonek aeiou+ogonek Idot

0.18 2017-03-03
+ cghjsw+circumflex dotlessj

0.17 2017-02-27
+ ANOIU+tilde anoiu+tilde
+ Thorn thorn

0.16 2017-02-23
* cleanup
+ lacute dln+caron aeiouy+circ aeiouy+dieresis 4 questiondown
* margins: S s t

0.15 2017-02-22
+ ? 5 6 7 8 4
* 2 3

0.14 2017-02-21
+ eou+grave AUau+ring AE ae OE oe tcaron
+ ! exclamdown Euro

0.13 2017-02-19
+ AEIOU+grave agrave igrave

0.12 2017-02-18
* updated tranformations (fixing u v w etc.)
+ cenorsy+acute rsz+caron cz+dotaccent

0.11 2017-02-17
* unifying line widths a-z
* script: new class non-letter
* AEILNORSUYZ+acute CDENRSZ+caron
+ kerning: AT TA at ta At Fa FA

0.10 2017-02-16
+ quotedbl oacute 0 1 2 3 . , ; :
* c g o p r w z

0.09 2017-02-16
+ iacute
+ alternative i

0.08 2017-02-16
* updated tranformations
+ transformation 2->1
+ m x y v w
* a l p r s u z

0.07 2017-02-15
* simplifying script
+ some small caps placeholders

0.06 2017-02-13
* indyfication of all existing letters

0.05 2017-02-12
+ d e f o p q r t

0.04 2017-02-11
+ basic script handling 4 levels
+ transformations 2-3 2-4
+ J

0.01 2017-02-10
+ first test
+ A D I N a d i n

-eof-

0.48 (2017-09-03)

2017

En Cz Sk Pl Fr De


Download

Zdarma pro soukromé a nekomerční účely

Komerční licence pro celou rodinu písma 300 Kč

Rodina písma:

Indiana Jonas Regular
Indiana Jonas Italic

© Vít Čondák / Gunny 2000-2021