Mikolas Script 1900

Zpět na přehled fontů

Switch to English


Mikolas Script 1900Během hledání podkladů pro písmo Mikoláš Fracture jsem narazil na školní práci Hany Konečné, která se zabývala srovnáním vývoje písma Mikoláše Alše během jeho života a mimo jiného obsahovala i digitální rekonstrukci většiny malých písmen. Připadalo mi, že by byla škoda, kdyby písmena zůstala jen jako ukázka, protože by mělo být lehké udělat z nich font. Samozřejmě jsem se spletl. =}

Malá písmena nebyla kompletní, protože některá se v lidových říkadlech a písničkách téměř nevyskytují (např. f) a jiná se nevyskytují vůbec (q, x), takže najít v Alšových obrázcích použitelný vzor bylo poměrně těžké. Ještě horší je to s velkými písmeny, protože Mikoláš Aleš většinou používal velké dekorativní iniciály, které se do běžného textu samozřejmě nedají použít. Ukázek velkých písmen je tak k dispozici velice málo a hledání vyžaduje dost trpělivosti.

Nakonec jsem navíc usoudil, že by bylo vhodnější původní nedbalý styl jednotlivých písmenek sjednotit, a tak jsem začal všechno znovu rekonstruovat z primitivních geometrických tvarů.

Díky tomu font není ani zdaleka dokončen, ale výsledek snad bude elegantnější i ve větších velikostech. Časem... =)

Historie verzí

0.26 2014-05-18
* unified width: hkmnu
* modified shape: a
+ breve+... macron+... grave+... ogonek+...

0.25 2014-05-17
* all metrics: +10
* modified shape: acute

0.24 2014-05-17
* modified shape: DKS aes
* modified metrics: FP cefhiíjortuyz

0.23 2014-03-12
* fixed line height
+ ?

0.22 2014-03-11
+ ()[]{}*~ Racute Ssacute
* modified shape: BEFGJPQS

0.21 2014-03-10

0.20 2014-03-07
* unifying sizes: bdegopqsu

0.19 2014-02-27
* modified: B
+ temporary: 8 E ÁÉĚÍÓÚ ďť
+ circumflex, diaeresis + combinations

0.18 2014-02-19
* modified: 06 KMR
* metrics: vw
+ bar brokenbar

0.17 2014-02-14
+ temporary: CDJOQ
* modified: BKSZ

0.16 2014-02-13
+ temporary: BHNRTUVWXYZ

0.15 2014-01-28
+ 1690 ( IS
+ temporary: AK

0.13 2014-01-27
* fixed import artifacts
+ MP xw

0.12 2014-01-24
+ most small letters converted

0.26 (2014-05-18)

En Cz


Download

Zkušební verze


© Vít Čondák / Gunny 2000-2021