True Crimes Unified

Zpět na přehled fontů

Switch to English


True Crimes UnifiedTento font je založený na fontu True Crimes, který vytvořil již zesnulý Walter Velez (28. 11. 1939 - 24. 8. 2018).

Velez font zveřejnil na svém webu v roce 2002, ale nikdy ho zcela nedokončil (jeho verze obsahovala pouze základní písmena a číslice). Původní web už bohužel zmizel a zdálo se, že font už nebude nikdy dokončen, a tak jsem se rozhodl toho úkolu ujmout a font jsem upravil.

Přidal jsem celé sekce "Latin-1 Supplement" a "Latin Extended A" a upravil jsem všechny okraje a glyfy. Jsou teď trochu vyváženější a hladší (tj. jejich kontury obsahují méně bodů).

Ve verzi Unified jsou velká písmena upravena tak, aby jejich tloušťka odpovídala ostatním znakům.

Tento font je zdarma pro osobní a nekomerční užití a totéž platí i pro původní font True Crimes. V případě, že chcete font použít pro komerční účely, je nutné kontaktovat pozůstalost Waltera Veleze:
www.jillbauman.com/walter-velez

Historie verzí

1.23 2020-07-24
* 7 8 9 eth AE $ & infinity pound section yen

1.225 2020-07-23
* 3 4 5 6 N W X Y Z OE Thorn Lslash

1.224 2020-07-22
* 0 3 N O P R S U V

1.223 2020-07-21
* 2 3 ? A B E F G I J K L M T

1.222 2020-07-20
* ! 0 1 C D H O Q

1.22 2020-07-17
* [ ]
* tweaked: * < > = \ | brokenbar cent guillemots section

1.21 2020-07-16
* tweaked: # $ % breve dotaccent ring tilde hungarumlaut Lslash lslash

1.20 2020-07-15
* tweaked: 5 9 B H S W b c d e f g h o s w Thorn ae @

1.19 2020-07-14
+ kerning: VM MV VA AV AT TA
* 3 5
* tweaked: 2 6 paragraph caron breve acute grave
* margins: U

1.18 2020-07-13
* V { } germandbls AE OE oe
* tweaked: 1 m ~ thorn longs
* margins: A a K M m R r o

1.17 2020-07-10
* tweaked: ? , A Q T U V X Y Z q t v y z [ ]

1.16 2020-07-09
* tweaked: A G I J K M N P a m n p pound

1.15 2020-07-02
+ Euro infinity
* tweaked: B C E F S germandbls

1.14 2020-06-26
+ eth ordmas ordfem paragraph daggers mu multiply
* tweaked: 0 A O j u bullet
* position: macronc breve

1.13 2020-06-25
* position: + - = quoterev
* tweaked: R r (c)
+ logicalnot (R)

1.12 2020-06-17
+ ^ < > * divide pound napostrophe percent permille
* @

1.11 2020-06-16
+ []§'"|=# +- plusminus $ cent amp TM guillemots brokenbar (c)
* O o P p R r W X x Z z germandbls longs ()
* margins: S* s* M m A* a* K k J* j* Y* y* O* o* Z* z* b

1.10 2020-06-15
+ ( ) / \ _ Oslash oslash thorn Eth Dcroat dcroat 1-4sup
* 8 Lslash lslash ae

1.09 2020-06-11
+ IJ ij Eng eng OE oe Thorn
* tweaked: l

1.08 2020-06-11
+ +cedilla +dot Lcaron lcaron Lslash lslash .notdef
* tweaked: ! 4 H I L
* margins: M d o n

1.07 2020-06-11
* simplification of all glyphs

1.05 2020-06-10
+ +breve longs germandbls
* margins: P p
* tweaks: S s

1.04 2020-06-09
+ +macron +tilde +circumflex
* 2 8 A v
* kerning: F. P. T.
* margins:

1.02 2020-06-08
+ , . - +acute +grave +caron +ring
* A a V W w

1.00 2002-02-18
* initial public release by Walter Velez
+ A-Z a-z 0-9 ? !

(eof)

1.23 (2020-07-24)

2002-2020

En Cz Sk De Fr Es Pl Tr


Download

Zdarma pro soukromé a nekomerční účely

Rodina písma:

True Crimes Expanded
True Crimes Unified

© Vít Čondák / Gunny 2000-2024